Mirësevini | 9-vjeçare | Gjimnazi | Kontakt
Shkolla 12 vjeçare franko-shqiptare
"ERNEST KOLIQI"
Mob: 0682000767 | Email: info@ernestkoliqi.com

Stafi

M. Jean-Pierre Le Goff

President nderi / Paris, Francë
 

Drejtuesit

Administrata e shkollës është në funksion në procesit mësimor. Puna e saj synon garantimin e cilësisë e rigorozitetit si dhe kushteve më të mira të mësimit.

Ermal Hasimja

Administrator

Lënda:

Hyrje në komunikim, Shteti dhe Qeverisja.

Shkollimi:

Universite Paris VIII, Universiteti i Tiranës, London School of Economics

 

 

Mirela Berisha

Drejtore

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, profili Fizikë; MND-Fakulteti Ekonomik, Universiteti Europian i Tiranës, profili: Administrim dhe Politika Publike

 

 

Stafi pedagogjik

Stafi pedagogjik i shkollës përbëhet nga mësues shqiptarë dhe të huaj (anglezë, amerikanë dhe francezë).

Të gjithë mësuesit, qoftë shqiptarë apo të huaj kanë përvojë në mësimdhënie dhe kanë dëshmuar përgatitje profesionale maksimale në angazhimet e mëparshme. Mësuesit shqiptarë janë përzgjedhur nga gjimnazet më të mira shqiptare.

Një pjesë e tyre janë shkolluar në universitete perëndimore. Metoda e tyre e mësimdhënies bazohet në filozofinë e shkollës "Ernset Koliqi". Mësuesit e huaj janë të kualifikuar në nivel ndërkombëtar për lëndën që japin.

 

Cikli i ulët | 9-vjeçare

Elona Xhemali

Mësuese / Cikli i ulët

Shkollimi:

Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër

 

 

Edmira Tushaj

Mësuese

Lënda:

Histori / Gjeografi

 

 
 

Arsuela Beu

Mësuese

Lënda:

Matematikë

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Matematikë

 

 

Elida Muskaj

Mësuese

Lënda:

Gjuhë shqipe

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori – Filologji, dega Gjuhë-Letërsi

Përvoja:

Shkolla "Lidhja e Prizrenit"

 

 

Xhiljola Zeka

Mësuese

Lënda:

Edukim muzikor

Shkollimi:

Akademia e Arteve, specialiteti: Piano

 

Klodiana Jaupaj

Mësuese

Lënda:

Biologji / Kimi

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Biologji-Kimi

 

 

Gilberta Zeqaj

Mësuese

Lënda:

Informatikë / Teknologji

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, dega: Inxhinieri mekanike, specialiteti: Impiante

 

 

Terpena Pashaj

Mësuese

Lënda:

Biologji dhe Kimi

Shkollimi:

Universiteti "Aleksander Xhuvani", ELBASAN, Dega: Bio-Kimi

 

 

Fatlinda Mulgeci

Mësuese

Lënda:

Anglisht

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Bachelor dhe Master Shkencor në Mësimdhënie

 

 

Najada Grykshi

Mësuese

Lënda:

Gjuhë shqipe

Shkollimi:

Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan, dega: Gjuhë-Letërsi

 

 

Mandalina Murati

Mësuese

Lënda:

Cikli i ulët

Shkollimi:

Universiteti "Aleksander Xhuvani" Elbasan, dega: Cikli i ulët

 

 

Anila Toptani

Mësuese

Lënda:

Cikli i ulët

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Master profesional, dega: Gjuhë-Letërsi; Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan, dega: Cikli i ulët

 

 

Ermira Fishta

Mësuese

Lënda:

Cikli i ulët

Shkollimi:

Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër

 

 

Julinda Mano

Mësuese

Lënda:

Anglisht

Shkollimi:

Universiteti Tiranës, dega Studimet Anglese dhe Amerikane. Master Shkencash në Përkthim dhe Interpretim konference. Master Professional në mësimdhënien e Anglishtja si Gjuhë e Dytë (ESL)

 

 

Ermonela Likaj

Mësuese

Lënda:

Cikli i ulët

Shkollimi:

Universiteti "Eqerem Çabej" Gjirokastër, dega: Cikli i ulët

 

 

Lindita Habasllari

Mësuese

Lënda:

Fizikë

Shkollimi:

Universiteti "Eqerem Çabej" Gjirokastër, dega: Matematikë-Fizikë

 

 

Robert Meço

Mësues

Lënda:

Matematikë

Shkollimi:

Universiteti "Eqerem Çabej" Gjirokastër, Dega Matematikë.

 

 

Mirela Silaj

Mësuese

Lënda:

Cikli i ulët

Shkollimi:

Universiteti "Eqerem Çabej" Gjirokastër, Dega Cikli i ulët

 

 

 

 

Gjimnazi

Klea Mineu

Mësuese

Lënda:

Fizikë

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Faktulteti i Shkencave të Natyrës, dega: Fizikë, Mësuese për shkollat e mesme

 

 

Orikela Ndeçka

Mësuese

Lënda:

Histori

Shkollimi:

Universiteti "Aleksandër Xhuvani" Elbasan, dega: Histori-Gjeografi

 

 

Elissa Thorne

Mësuese

Lënda:

Anglisht

Shkollimi:

Universiteti Kalamazoo Micigan, SHBA, Bachelor Arti Klasik dhe Histori Arti

 

 

Ermioni Dervishi

Mësuese

Lënda:

Matematikë

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Matematikë

 

 

Xhuvani Ceroni

Mësues

Lënda:

Matematikë

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega Matematikë

 

 

Mimoza Verzivolli

Mësuese

Lënda:

Letërsi

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori – Filologji, dega Gjuhë-Letërsi

 

 

Hike Kurti

Mësuese

Lënda:

Biologji

Shkollimi:

Universitetin i Tiranës nëFakultetin e Shkencave të Natyrës.

 

 

Ana Rusta

Mësuese

Lënda:

Qytetari / Sociologji

Shkollimi:

Master Shkencor në Sociologji, UT

 

 

Etleva Bimi

Mësuese

Lënda:

Kimi

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës - Fakultetit të Shkencave të Natyrës, dega Biologji-Kimi / specialiteti Kimi.

 

 

Gjergji Kokushta

Mësues / Administrator TI

Lënda:

Informatikë

Shkollimi:

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave, në specialitetin markshajder; Thomson Education Direct, specialiteti dizenjues faqesh ueb

 

 

Ornela Hoxha

Mësuese

Lënda:

Edukim fizik

Shkollimi:

Akademia e Lartë e Edukimit Fizik dhe Sporteve "Vojo Kushi"

Të tjera:

Volejbolliste profesionale dhe pjesëtare e ekipit kombëtar

 
 

Eksena Basko

Mësuese

Lënda:

Psikologji

Shkollimi:

Fakulteti i Shkencave Sociale, dega: Psikologji klinike

 

 

Administrata

Anisa Greva

Sekretare

Shkollimi:

MND-Fakulteti Ekonomik, Universiteti Europian i Tiranës, dega Biznes Marketing; Universiteti Europian i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, dega Marrdhënie me Publikun.

 

 

Arben Demneri

Administrator i mirëmbajtjes

Shkollimi:

Universitetin e Tiranës, dega Inxhinjeri Mekanike

 

 

Shperndaje këtë faqe

©2011 - 2018 | Shkolla Franko-Shqiptare "Ernest Koliqi"
Të gjithë materialet e botuara janë pronë e Shkollës Franko-Shqiptare "Ernest Koliqi. Botimi i plotë apo i pjessshëm mund të bëhet vetëm me leje me shkrim nga shkolla.

Dizajn: KOKUSHTA Webdesign